Uw kwaliteitsdocumenten actualiseren en beter benutten?

Opzetten en actueel houden van een handboek voor de acute dienst van de GGZ

Voor de acute diensten van twee GGZ-instellingen heb ik een handboek geschreven. Een handzaam boekje met alle informatie die medewerkers nodig hebben gedurende hun acute dienst: benodigde informatie over IBS en RM, interne afspraken, afspraken met andere instanties, belangrijke telefoonnummers. Elk jaar is het handboek geactualiseerd. Suggesties van medewerkers zijn steeds verwerkt.

Schrijven van kwaliteitsdocumenten

In mijn lange loopbaan als staffunctionaris heb ik veel geschreven: plannen van aanpak, beleidsplannen, (project-) voorstellen. Maar ook kwaliteitsdocumenten, zoals privacyreglement, protocollen, folders, interne procedures.

Mijn aanpak bij elk document dat ik schrijf is: helder en bondig, afgestemd op de gebruiker, passend binnen de werkprocessen en de cultuur van de organisatie. Mijn ervaring in de zorg komt me hierbij goed van pas.
Bij elk document is het belangrijk dat er veel aandacht besteed wordt aan de invoering en het gebruik ervan. Medewerkers moeten niet alleen op de hoogte zijn van het bestaan, maar er ook mee kunnen en willen werken.