Mijn CV

 

Curriculum Vitae Elly van Haaren

Opleidingen

 • 1987 – 1993: Gezondheidswetenschappen, Universiteit Maastricht (parttime)
 • 1981 – 1985: HBO-Verpleegkunde, Eindhoven
 • 1974 – 1981: Gymnasium α, Vught

Trainingen en bijscholing

 • 2015: Verteltraining
 • 2014: Opleiding Wetenschapsjournalistiek
 • 2013: Prezo-auditor
 • 2010: Acquisitie
 • 2010: Projectmanagement
 • 2006: Cursus Applicatiebeheer WebRaap (EPD voor acute dienst)
 • 2003: Visies op leidinggeven
 • 2001: Perfect Nederlands
 • 2001: Jaarrekening lezen
 • 2000: Klantgericht werken
 • 1998: Integrale kwaliteitszorg en procesverbetering
 • 1995: Studiereis Ouderenzorg in Denemarken

Werkervaring

 • Juni 2012 – heden: Eigen bedrijf Elly van Haaren, zorgadvies, schrijfwerk en scholing
 • Juni 2009 – juni 2012: Senior programmamedewerker Vilans
 • Augustus 2008 – mei 2009: Programmasecretaris ZonMw
 • Mei 2004 – juli 2008: Staffunctionaris Riagg Rijnmond en Bavo Europoort
 • Juli 1998 – april 2004: Stafmedewerker De Zellingen (organisatie voor thuiszorg, verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg)
 • Januari 1991 – juli 1998: Staffunctionaris Thuiszorg Den Haag
 • Maart 1990 – december 1990: Stafverpleegkundige Kraamcentrum Maassteden Vlaardingen
 • Juli 1988 – december 1989: Wijkverpleegkundige Rotterdamse Kruisverenigingen (gezondheidscentrum Hoogvliet)
 • Juli 1985 – juli 1988: Wijkverpleegkundige Kruisvereniging Oss (gezondheidscentrum d’n Iemhof)

Opdrachten als zzp-er

 • April – juni 2020: evaluatie functie kwaliteitsverpleegkundige bij grote zorgorganisatie.
 • April – september 2020: digitaal aanbod voor kwaliteitsverpleegkundigen.
 • September 2017 – heden: trainingen en intervisie voor kwaliteitsverpleegkundigen.
 • Maart 2015 – heden: adviseur bij Stichting Omaha System: uitwerken voorbeeldzorgplannen, schrijven handleiding, geven van workshops (erkend trainer) en intervisie, houden van audits, advisering.
 • December 2017 – heden: module Klinisch redeneren: trainingen voor verpleegkundigen.
 • December 2016 – heden: workshops Professioneel schrijven.
 • Januari 2019 – september 2019: coach primair proces bij zorgorganisatie (vanuit Waardigheid en trots).
 • Juli 2016 – januari 2019: expert Kwaliteit bij Waardigheid en Trots: adviseur kwaliteit, verdiepingssessies voor coaches, interviewen van coaches van Waardigheid en trots over hun aanpak bij de begeleiding van  verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk met als resultaat de publicatie Inspiratie voor verandering.
 • December 2017: digitaal college gemaakt over klinisch redeneren.
 • November 2017: workshop Risicosignalering.
 • December 2016: hygiënescan bij GGZ-instelling.
 • Zomer 2016: filmpje gemaakt: Hoe schrijf ik een artikel (zie mijn website bij Scholing of Schrijfcursus).
 • Zomer 2016: schrijftips voor verpleegkundigen.
 • Voorjaar 2016: drie kennisbundels van Vilans geactualiseerd.
 • Mei – december 2016: ondersteuning bij nieuw kwaliteitshandboek.
 • Januari – april 2016: evaluatie van traject Slim zorg voor Vilans.
 • Januari – april 2016: ontwikkelen hygiënescan voor inkoopcoöperatie voor de zorg.
 • November 2015: (her)schrijven onderzoeksgids voor Vilans.
 • Najaar 2015: begeleiden van vijf organisaties bij het vormgeven van hun CVA-keten (samen met drie anderen uit de Rotterdamse CVA-keten).
 • 2013 -2015: Prezo-audits.
 • Voor- en najaar 2015: training zorgleefplan VVT-organisatie.
 • April 2015: training intern auditoren VVT-organisatie.
 • Maart 2015 – juli 2015: herschrijven boekjes Productive Care.
 • Januari – mei 2015: schrijven Kju Pas, een hulpmiddel voor verpleegkundigen om hun deskundigheid te beoordelen (voor CC Zorgadviseurs).
 • Voorjaar 2015: handreiking Mantelzorg (redactie themakaarten).
 • Januari 2015: thema Hygiëne geschreven voor kennisplein Zorg voor Beter.
 • December 2014: thema Risicosignalering geschreven voor kennisplein Zorg voor Beter.
 • Najaar 2014: opdracht voor Vilans KICK-protocollen.
 • September – oktober 2014: samen met een VVT-team de medicatiefouten analyseren en hun medicatieproces verbeteren.
 • Mei – juli 2014: herschrijven medicatiebeleid voor VVT-organisatie.
 • April 2014: workshop Medicatieveiligheid.
 • Maart 2014: opdracht bij acute dienst GGZ: handleiding en procedure schrijven voor inzage in EPD door klinieken.
 • Maart 2014: opdracht bij particuliere thuiszorgorganisatie: beoordeling kwaliteitssysteem en voorbereiding HKZ-certificering.
 • Februari 2014: spoedopdracht bij VVT-organisatie ter voorbereiding op inspectiebezoek.
 • Vanaf februari 2014: adviseur Kwaliteit bij VVT-organisatie: op orde brengen van het kwaliteitssysteem, kwaliteitsdocumenten schrijven, advisering op het gebied van kwaliteit.
 • September 2013: module voor de scholing voor CVA-verpleegkundigen bij de Rotterdam Stroke Service.
 • Juni 2013 – eind 2013: opdracht bij VVT-organisatie: verbeteren zorgdossier thuiszorg.
 • April – december 2013: project MBO-onderwijs aan de slag met zorgkwaliteit (project van Calibris, Vilans, V&VN en Trimbosinstituut): begeleiden pilots en herschrijven kennisbundels.
 • November 2012 – medio 2014: opdracht bij acute diensten van twee GGZ-instellingen.
 • November 2012: schrijfcursus Hoe schrijf ik helder en bondig?
 • September 2012 – februari 2013: diverse klussen bij een VVT-organisatie, o.a.: coördinatie meetweek, voorbereiden audit, ondersteuning project Losbandig (terugdringing vrijheidsbeperkende maatregelen), medicatieveiligheid, risicosignalering in de thuiszorg.
 • Juni 2012 – december 2013: projectleider CVA-ketenzorg in Rotterdam.
 • Juni 2012 – december 2012: workshops Medicatieveiligheid voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Juli 2012: herschrijven en redigeren van een publicatie over zelfsturende teams in de wijkverpleging.

Publicaties

 • Boek: Theoretisch kader voor de verpleegkundige beroepsuitoefening. Redacteur. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2020.
 • Zorgpad Gezondheidsbevordering. Noordhoff Health, 2020.
 • Publicatie Inspiratie voor verandering. Waardigheid en trots, 2017.
 • Bijzijn XL, 2016/2017: serie artikelen samen met Nicolien van Halem. Onderwerpen: aantoonbaar bekwaam, exnovatie, kennis delen, kwaliteitskader, kwetsbare ouderen, mantelzorg, samenwerken, wilsonbekwaamheid, wetgeving.
 • Boek: Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties. Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2017.
 • Hoofdstuk in het boek Revalideren na CVA in het revalidatiecentrum en verpleeghuis. Handboek voor verzorgenden en verpleegkundigen. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2016.
 • Boek: Maatschappelijke Gezondheidszorg, niveau 5. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2015. Redactie: Elly van Haaren.
 • Boek: Medicatieveiligheid, op weg naar veilige zorg. Auteurs: Elly van Haaren, Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2014.
 • Bijzijn XL, september/oktober 2013: Medicatieveiligheid, route van het recept.
 • Boek: Hygiëne en infectiepreventie begint bij jezelf. Auteurs: Elly van Haaren, Nicolien van Halem, Tera Stuut, Henny Verbeek. Uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, 2014.
 • Bijzijn XL, april/mei 2013: Hygiënisch werken = infecties voorkomen: Norovirus.
 • Hoofdstuk in het boek Lekker belangrijk. Leefstijl en gezondheidsbevordering van jongeren. Onder redactie van Nicolien van Halem. Uitgeverij Noordhoff, 2013, 2e druk 2017.
 • Expertisegebied wijkverpleegkundige. Auteurs: Mariska de Bont, Elly van Haaren, Henk Rosendal, Marijke Wigboldus. V&VN, november 2012.
 • Met de (leef)tijd mee. Senior, Tijdschrift voor management en beleid in de ouderensector, oktober 1995.
 • De expert: carrière maken met de handen aan het bed. MGZ, Tijdschrift voor Thuiszorg en Preventie, april 1994.
 • Het mantelzorgsysteem, een wankel evenwicht. Tijdschrift voor Ziekenverpleging, januari 1993.