Hulp bij implementatie?

Implementatie elektronisch zorgdossier voor acute dienst van de GGZ

De acute diensten van de GGZ in Rotterdam werken met een elektronisch zorgdossier WebRAAP. Ze waren de eersten die met dit dossier gingen werken.

Als coƶrdinator van de implementatie heb ik het plan van aanpak geschreven, afgestemd met hulpverleners die het dossier gingen gebruiken (psychiaters en spv-en), praktische zaken geregeld en alle medewerkers geschoold in het gebruik. Als applicatiebeheerder heb ik me bezig gehouden met het vullen van het systeem, ondersteuning van de medewerkers en hulp bij problemen en vragen en heb ik de contacten met ICT-bedrijf onderhouden.

Implementatie van het zorgleefplan bij een V&V-organisatie

Ik heb met een aantal teamleiders en de kwaliteitsfunctionaris de consequenties van invoering van het zorgleefplan voor het primair proces in kaart gebracht en, samen met een collega, alle medewerkers geschoold in het gebruik van het dossier. Daarin zijn de inhoud van het zorgleefplan aan bod geweest, maar vooral ook hoe medewerkers de cliƫnt centraal kunnen stellen en hun wensen kunnen verwezenlijken. Samenwerking in de organisatie met welzijn en facilitaire dienst zijn van belang. Deze afdelingen zijn dan ook betrokken bij de implementatie.

Implementatie van protocollen

Als senior programmamedewerker van Vilans heb ik veel organisaties geadviseerd hoe om te gaan met protocollen op het gebied van Voorbehouden en risicovolle handelingen. Ik deed dit zowel in individuele organisaties als in landelijke workshops.

Het gebruik van protocollen in zorgorganisaties is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe houd ik mijn protocollen actueel? Hoe voer ik ze in? Hoe zorg ik ervoor dat ze daadwerkelijk gebruikt blijven worden? Hoe kan ik cyclisch toetsen? Hoe sluit ik aan bij HKZ?

Deze vragen zijn aan bod geweest in mijn advisering en in de workshop Gebruik van richtlijnen en protocollen. Ik heb gekozen voor een vorm waarin zowel de theorie als de praktijk aan bod komen. Deelnemers krijgen informatie uit de literatuur, wisselen ervaringen met elkaar uit en worden voorzien van tips waarmee ze direct aan de slag kunnen.