Een projectleider?

Projectleider CVA-ketenzorg in Rotterdam

Rotterdam kent al jaren een Rotterdam Stroke Service. Deze was vooral gericht op de intramurale zorg (ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra). Maar de meeste patiënten gaan na opname naar huis en hebben daar, vaak jaren, zorg nodig. Ze ontvangen deze zorg van de mantelzorg en professionele zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, maatschappelijk werk en thuiszorg. Voor de betrokken zorgverleners en voor de patiënt en mantelzorg is niet altijd duidelijk wie wat doet. In het project CVA-(na)zorg op orde (afgerond eind 2013) is het volgende gerealiseerd:

  1. Goede overgang van tweede naar eerste lijn: er is een zorgpad geschreven met alle betrokkenen (ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, (para)medici en CVA-verpleegkundigen in de eerste lijn).
  2. Er zijn CVA-verpleegkundigen in de eerste lijn gekomen: zij begeleiden en ondersteunen de patiënt en de mantelzorg in de thuissituatie en bezoeken hiervoor de patiënt 5 – 6 keer in de eerste twee jaar. Daarnaast zorgt ze voor afstemming van de zorg. Er zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld voor de CVA-verpleegkundige.
  3. Netwerk opgezet voor zorgverleners in de eerste lijn.
  4. Borging van de resultaten van het project bij de Rotterdam Stroke Service.

Rugklachtenpreventieproject in een grote thuiszorgorganisatie

Klachten aan het bewegingsapparaat komen veel voor bij werkers in de (thuis)zorg. Preventie daarvan is niet alleen een verantwoordelijkheid van de medewerker maar ook van de organisatie. Een goed beleid, scholing, protocollen, aanschaf van hulpmiddelen, eisen stellen aan de werksituatie bij de cliënt (thuis) en informatie aan de cliënt zijn noodzakelijk. Als projectleider van dit project heb ik ervoor gezorgd dat al deze aspecten aan bod zijn gekomen en onderling op elkaar afgestemd. De praktijkrichtlijnen Fysieke belasting zijn erin verwerkt.
Ik heb samengewerkt met Inga Mol van het Instituut voor Rugklachtenpreventie en Haptonomie in Den Haag.

Regie van het programma Innovaties in de care

Van dit project, onderdeel van Zorg voor Beter, was ik programmasecretaris. Ik hield me bezig met:
• Het bepalen van de inhoud van het programma.
• Zorg dragen voor implementatie en verspreiding van goede voorbeelden.
• Overleg met en opdrachtverlening aan externen.
• Beoordelen van projecten en subsidieaanvragen.