Archive for Uncategorized

Digitaal aanbod voor kwaliteitsverpleegkundigen

Samen met Waardigheid en trots op locatie maak ik een digitaal aanbod voor kwaliteitsverpleegkundigen. Vijf thema’s komen aan bod: wet- en regelgeving, coaching, onvrijwillige zorg, medicatieveiligheid en hygiëne, rolinvulling en positionering. Het aanbod bevat zowel theorie als opdrachten.

Training kwaliteitsverpleegkundigen

Trainingen voor kwaliteitsverpleegkundigen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wet- en regelgeving, veld- en beroepsnormen, toetsingskader IGJ.
  • Methodisch werken.
  • Zorginhoudelijke onderwerpen.
  • Coaching: Hoe verhoog je de kwaliteit in je team? Hoe neem je je team mee? Wat is jouw rol als kwaliteitsverpleegkundige?

Methodisch werken/Klinisch redeneren

Trainingen Methodisch werken/Klinisch redeneren voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Adviseur en trainer Omaha System

Adviseur en erkend trainer voor Stichting Omaha System (Vilans):

  • geven van workshops en intervisie
  • voorbeeldzorgplannen binnen Omaha System (samen met een werkgroep van wijkverpleegkundigen en kwaliteitsadviseurs)
  • bijdrage aan de handleiding Omaha System
  • voorzitter van de werkgroep Omaha Intramuraal
  • audit en advisering.