Training kwaliteitsverpleegkundigen

Trainingen voor kwaliteitsverpleegkundigen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wet- en regelgeving, veld- en beroepsnormen, toetsingskader IGJ.
  • Methodisch werken.
  • Zorginhoudelijke onderwerpen.
  • Coaching:¬†Hoe verhoog je de kwaliteit in je team? Hoe neem je je team mee? Wat is jouw rol als kwaliteitsverpleegkundige?