Advies over verbetering kwaliteit van zorg en betere resultaten met betrekking tot de normen verantwoorde zorg?

Ontwikkelen en implementeren zorgdossier in thuiszorgorganisatie

Een zorgdossier is in de thuiszorg een goed hulpmiddel voor overdracht, risicosignalering, afspraken met de cliënt/mantelzorg en voortgang van de zorg.

Ik heb samen met een werkgroep van verpleegkundigen en verzorgenden een nieuw zorgdossier ontwikkeld dat toegespitst is op hun dagelijks werk bij de cliënt thuis, praktisch is in het gebruik en dat recht doet aan hun professionele inbreng. Het voldoet aan externe eisen van certificeerders en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Er is gekozen voor een losbladig systeem waarbij alleen die formulieren gebruikt worden die nodig zijn bij die cliënt.

Bij de implementatie zijn medewerkers geschoold in het gebruik van het dossier. De dossiers zijn gefaseerd ingevoerd.

Risicosignalering in grote thuiszorgorganisatie

Risicosignalering is een belangrijk onderdeel van de normen verantwoorde zorg. (Thuis)zorgorganisaties worstelen ermee hoe deze signalering uit te voeren en de metingen te verrichten.

Ik ben van mening dat een goede risicosignalering alleen gedaan kan worden door iemand die deskundig is. Het invullen van een vragenlijst is niet voldoende. Wat je niet weet, zie je niet. In deze thuiszorgorganisatie heb ik samen met medewerkers informatiepakketten ontwikkeld die gebruikt kunnen worden op intranet, maar zeker ook voor scholing van medewerkers. Daarnaast is er per norm een keuze gemaakt voor een signaleringsinstrument dat past bij de thuiszorg.

In de implementatiefase zijn alle betrokken medewerkers geschoold, is er aandacht besteed aan het gebruik van de signaleringsinstrumenten, is het zorgdossier aangepast en zijn er allerlei praktische zaken geregeld.